ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА COOKIES

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА COOKIES

Повідомлення про права

На виконання вимог Закону України „Про захист персональних даних” повідомляємо, що персональні дані про Вас стають складовою частиною баз персональних даних Виробника, частиною бази даних «Клієнти Ягуар» ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», надалі – Компанія, а також частиною бази даних Офіційних Дилерів Компанії(надалі – Дилери);
 
Метою отримання Ваших персональних даних є необхідність забезпечення в майбутньому реалізації прав та обов’язків як Ваших, так і Виробника, Компанії та Дилерів, що випливають із Закону України „Про захист персональних даних”, інших актів законодавства, укладеного з Вами договору чи ініційованого Вами правочину.
 
Повідомляємо, що Закон України „Про захист персональних даних” наділяє Вас правами, що дозволяють Вам:
 
1) знати про місцезнаходження вищевказаної бази персональних даних Виробника, Компанії та Дилерів, яка містить персональні дані про Вас, її призначення та найменування, місцезнаходження Виробника, Компанії, Дилерів які є володільцями цієї бази, та місцезнаходження розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;
 
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
 
3) на доступ до Ваших персональних даних, що містяться у вказаних базах персональних даних;
 
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;
 
5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених Законом;
 
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних Компанією, Дилерами, Виробником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 
7) захищати Ваші персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також захищати від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;
 
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
 
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
 
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.


Вважаємо за необхідне повідомити Вам також, що персональні дані про Вас можуть бути передані відповідним органам або особам на підставах, передбачених законом, та/або в зв’язку з реалізацією прав та обов’язків у сфері відносин між нами чи сферах інших відносин, що складатимуться відповідно до чинного законодавства та/або умов договорів, укладених відповідно до закону, інших правочинів, і зокрема
 
- податковим органам;
 
- органам та суб’єктам господарювання, які проводять чи проводитимуть перевірки Компанії, Дилерів або реалізуватимуть вимоги закону чи умови договору, укладеного з Компанією, Дилерами відповідно до чинного законодавства;
 
- іншим особам чи органам у сфері реалізації прав та обов’язків Вас, як споживача, Виробника, Компанії та Дилерів, як володільців бази, до якої входять Ваші персональні дані.