Skip primary navigation

RDE

(Real World Driving Emissions) – викиди під час водіння у реальних умовах - переглянутий законодавчий акт про викиди Євро 6, який розроблено для моделювання руху в реальних умовах